Dolum Makinaları

Debi Ölçümü

Dolum Teknolojisinde Debi Ölçümü

1983 yılında, dolum teknolojisinde tamamen yeni bir çağ başladı!
BREITNER dolum makinalarında debi ölçümünü hayata geçirdi. O zamana kadar debi ölçümü genellikle üretim süreçleri teknolojisinde kullanılmıştı. Dolum makinalarındaki bu kullanım, sıvı ve macun kıvamındaki dolumlarda umulmadık derecede fayda sağlamıştır.

Bütün ürün beslemesi basit bir boru sistemi ve pürüzsüz duvarından oluşur. Böylece ürünle temas eden parçalar gerçek CIP / SIP koşulları altında kolaylıkla temizlenebilir.

Bu dozaj sisteminin diğer bir avantajı ise pek çok ürün çeşidi için kullanılabilir olması, bakım gerektirmemesi, aşınma ve yıpranma gibi sorununun olmamasıdır.

Mayonez, şampuan veya bitki koruma maddeleri gibi dolumları 20g ‘dan 20 lt ‘ye kadar yapıyorsanız, BREITNER dolum makinaları size en ideal çözümleri sunar.

Dolum yapılan sıvı, debimetreli bir makinaya entegre edilmiş bir borulama sistemindeki debimetre sayesinde dolum borusundan geçerken ölçülür ve sisteme kaydedilir.

Makina kontrolü sinyalleri işler ve sürekli olarak gereken dozla ile o anki dozu kıyaslar. O anki doz ise debimetreden gelen sinyallerle anlaşılır. Gereken doza ulaşıldığı anda dolum borusu otomatik olarak kapanır.

Temel olarak iki farklı debi ölçme tipi vardır:
Endüktif debi ölçme

Sabit uzunluktaki (bizim örneğimizde boru çapı) bir elektrik iletkeni belli bir hızda manyetik alan boyunca hareket ettirilmektedir. Böylece bir elektrik gerilimi indüklenir. Bu gerilim iletkenin hareket hızı ile orantılıdır. Bu ölçüm sinyali ve ölçüm yapılan borunun çapından yola çıkan debimetre, debi oranını hesaplar.

Kütle debi ölçme

Eğer hareketli bir kütle, hareket yönü itibariyle yanal titreşimlere maruz kalırsa, bu kütlenin debisine bağlı olarak dengeleme kuvvetlerinin oluşmasına yol açar. Böylece ölçüm borusunun titreşimlerinin sonucu ölçüm sistemi bir değer elde eder.

Endüktif debi ölçümü mü yoksa kütle debi ölçümü mü?

Endüktif ölçüm sistemi Faraday’ın endüksiyon yasasına dayanmaktadır. Ölçülecek olan ürünün en az 50 µS/cm iletkenliği olması gerekmektedir. Eğer ürünün iletkenliği yeterli değilse, ürün sadece kütle debi ölçüm prensibi ile ölçülebilir.

Kütle debi ölçümü, dengeleme kuvveti esasına dayanır. Ürün iletken olmak zorunda değildir. Kütle debi ölçüm teknolojili makinalar EEx ve ATEX koruması da sağlamaktadır. Kütle debi ölçme sisteminin dezavantajı ise endüktif olana oranla daha pahalı olmasıdır.